CÔNG TY TNHH ĐÔNG NAM DƯỢC BẢO LONG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 102 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 102 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Bổ tỳ Thổ Long

Bổ tỳ Thổ Long
Dạng bào chế: Thuốc nước uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 100ml thuốc nước uống
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V304-H12-10

Hội Long

Hội Long
Dạng bào chế: Hoàn mềm
Quy cách đóng gói: Hộp x 10 hộp nhỏ x 5 g hoàn mềm. Thùng 100 hộp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1436-H12-10

Kim long

Kim long
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 bao giấy nhôm x 4g thuốc viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1382-H12-10

Thuốc nước Bạch long Thuỷ

Thuốc nước Bạch long Thuỷ
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: chai 90ml thuốc nước
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V116-H12-10

Bạch long

Bạch long
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g thuốc hoàn cứng. Thùng 100 hộp
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1203-H12-10

Hắc long

Hắc long
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0267-06

Mộc Long

Mộc Long
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1437-H12-10

Huỳnh Long

Huỳnh Long - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4 g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33217-19

Mộc long

Mộc long - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 4g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33849-19

Hắc long

Hắc long - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33068-19

Bạch Long

Bạch Long - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x4g.
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32353-19

Bạch Long Thủy

Bạch Long Thủy - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cao lỏng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 90 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32354-19

Trà An Thần

Trà An Thần - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Trà túi lọc
Quy cách đóng gói: Hộp 10 túi x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32355-19

Hoả long

Hoả long - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hoàn cứng
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 4g hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3170-05

Hỏa long

Hỏa long
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x4g
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đông Nam Dược Bảo Long - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-31375-18

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn