CÔNG TY LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM SANOFI-SYNTHELABO VIỆT NAM

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 65 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 65 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Alphachymotrypsine choay

Alphachymotrypsine choay
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ bấm x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-7250-09

Calcium corbiere D

Calcium corbiere D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 8 ống 5ml; hộp 3 vỉ x 8 ống 10ml; hộp 1 vỉ x 10 ống 10 ml
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-18763-13

Lactacyd BB

Lactacyd BB
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml dung dịch; 250ml dung dịch dung ngoài.
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1832-04

Dầu gió kim

Dầu gió kim
Dạng bào chế: Dầu xoa
Quy cách đóng gói: Chai 6ml, hộp cá nhân chứa 1 chai; hộp trung gian chứa 10 hộp cá nhân, dầu gió
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11138-10

Acemuc 200mg

Acemuc 200mg
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 gói X 2 g; hộp 30 gói X 2 g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0897-01

Acodine

Acodine
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ xé x 10 viên nén; hộp50 vỉ xé x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0888-03

Profenid 50mg

Profenid 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 12 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10360-10

Fumafer B9 Corbiere

Fumafer B9 Corbiere
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ bấm x 25 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1462-04

Acemuc 100mg

Acemuc 100mg
Dạng bào chế: Cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 gói x 5g; 30 gói x 5g cốm
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1693-04

Magne B6 Corbiere

Magne B6 Corbiere
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên; 1 vỉ x 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1524-06

Adrenoxyl 10mg

Adrenoxyl 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ xé x 16 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-2632-04

Antidol 200

Antidol 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ X 10; hộp 10 vỉ X 10; chai 200 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0898-01

Lactacyd FH New scent

Lactacyd FH New scent
Dạng bào chế: Dung dịch dùng ngoài
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 60ml, 250ml dung dịch dùng ngoài
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-1694-04

Predian 80mg

Predian 80mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0892-03

Spastop 40mg

Spastop 40mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty liên doanh Dược phẩm Sanofi-Synthelabo Việt Nam - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-0510-03

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn