CÔNG TY DƯỢC PHẨM Q.8

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 15 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 15 loại
Bromhexin 4

Bromhexin 4 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3457-00

Bromhexin 8

Bromhexin 8 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tròn
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 20 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3458-00

Carbomecin

Carbomecin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 ống X 12 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3253-00

Clopheniramin 4mg

Clopheniramin 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tròn
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10; hộp 5 vỉ X 20; chai 100 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3001-00

Edpharcobalgine

Edpharcobalgine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3002-00

Enterofort

Enterofort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3459-00

Idilax 250mg

Idilax 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3460-00

Neogolinon

Neogolinon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3461-00

Paracetamol 500mg

Paracetamol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén tròn
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10; chai 100 viên nén tròn
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3003-00

Paracetamol 650mg

Paracetamol 650mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ X 10; chai 100 viên nén dài
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3004-00

Pharmatane

Pharmatane - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100; 200 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3254-00

Terpidin

Terpidin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10 viên bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3005-00

Terpidin

Terpidin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3255-00

Terpidin long đàm

Terpidin long đàm - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ X 10; chai 100; 400 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3256-00

Theophylline 200mg

Theophylline 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty Dược phẩm Q.8 - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3462-00

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn