PHARMALIFE RESEARCH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Isilax Mamma

Isilax Mamma
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 200ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12796/2017/ATTP-XNCB

Golanil Spray Orale

Golanil Spray Orale
Dạng bào chế: Dung dịch xịt họng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 180001074/PCBA-HN

Golanil Junior

Golanil Junior
Dạng bào chế: Dung dịch xịt họng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 180001073/PCBA-HN

Broncamil bimbi

Broncamil bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 200ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12802/2017/ATTP-XNCB

Gas Bimbi

Gas Bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12798/2017/ATTP-XNCB

Isilax Bimbi

Isilax Bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 200ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12801/2017/ATTP-XNCB

Immuno Bimbi

Immuno Bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12795/2017/ATTP-XNCB

Sonno Bimbi

Sonno Bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12797/2017/ATTP-XNCB

Appetito Bimbi

Appetito Bimbi
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 200ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12799/2017/ATTP–XNCB

Ferro C

Ferro C
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 12800/2017/ATTP-XNCB

Omega Junior

Omega Junior
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 30ml
Nhà sản xuất: Pharmalife Research - Ý
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: 3336/2018/ĐKSP

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn