CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT NAM-AMPHARCO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 66 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 66 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ampha 3B

Ampha 3B - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 2 vỉ, 6 vỉ x 15 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1465-06

Antalgine gel

Antalgine gel
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 20g gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-16842-12

Ampha 3B

Ampha 3B
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1282-06

Bosamin

Bosamin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 6 vỉ x 15 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0540-06

Amcalfort D

Amcalfort D - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0993-06

Amclovir 200

Amclovir 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1687-06

Amclovir 5%

Amclovir 5% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g, 10g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1688-06

Amclovir 800

Amclovir 800 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 5 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1689-06

Amfacin

Amfacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1276-06

Amfacort

Amfacort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp x 5g, 10g, 15g, 25g, 30g kem bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0103-06

Amfacort

Amfacort - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Gel bôi da
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 10g, 15g, 25g, 30g gel bôi da
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0534-06

Amfadol 500mg

Amfadol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1277-06

Amfadol 650

Amfadol 650 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1278-06

Amfadol plus

Amfadol plus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1279-06

Amfalgin

Amfalgin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 10 vỉ Alu-Alu x 10 viên, hộp 3 vỉ, 10 vỉ PVC-Alu x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần Dược phẩm Việt Nam-Ampharco - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0535-06

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn