PHARMACHEM CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Kenon-L plaster

Kenon-L plaster - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc cao dán
Quy cách đóng gói: Bao 7 miếng (7cm x 10 cm)
Nhà sản xuất: Icure Pharmaceutical Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-22536-20

MG-Tan Inj.

MG-Tan Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1440ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21945-19

MG-TAN Inj.

MG-TAN Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 960ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21330-18

MG-TAN Inj.

MG-TAN Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 1680ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21331-18

MG-TAN Inj.

MG-TAN Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 360ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21332-18

MG-TAN Inj.

MG-TAN Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 1920ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21333-18

MG-TNA

MG-TNA - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 túi 1026ml
Nhà sản xuất: MG Co., Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: PHARMACHEM CO., LTD - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-21334-18

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn