PABIANICKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Zolafren

Zolafren
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19298-15

Zolafren

Zolafren
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-19299-15

Nibixada

Nibixada
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ, 8 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21096-18

Nibixada

Nibixada
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21095-18

Nadaxena

Nadaxena
Dạng bào chế: Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21927-19

Nadaxena

Nadaxena
Dạng bào chế: Viên nén bao phim kháng dịch dạ dày
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21926-19

Cododamed 75mg

Cododamed 75mg
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, 4 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Adamed Pharma Joint Stock Company - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21928-19

Luteina

Luteina
Dạng bào chế: Viên nén đặt âm đạo, viên nén không bao màu trắng, hai mặt lồi, một mặt khắc “100“ mặt còn lại khắc “22“
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x15 viên
Nhà sản xuất: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần dược Trung ương Codupha - VIỆT NAM
Số Đăng ký: 3126/QLD-KD

Metazydyna

Metazydyna - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Pharmaceutical Works Polfa in Pabianice Joint - Stock Co. - BA LAN
Nhà đăng ký: Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A - BA LAN
Số Đăng ký: VN-21630-18

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn