MYLAN PHARMACEUTICALS PVT. LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Ledvir

Ledvir
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 28 viên
Nhà sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-106-18

Hepbest

Hepbest
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên, hộp 1 lọ x 90 viên, hộp 1 lọ x 180 viên
Nhà sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: MI Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-251-19

Lamivudine and Zidovudine Disperible Tablets 30mg/60mg

Lamivudine and Zidovudine Disperible Tablets 30mg/60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén phân tán
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 60 viên
Nhà sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-74-18

Avonza

Avonza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 30 viên
Nhà sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-73-18

Myhep 400mg

Myhep 400mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 28 viên
Nhà sản xuất: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mi Pharma Private Limited - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-107-18

Idrona 30

Idrona 30 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20328-17

Xafen 120

Xafen 120 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Medreich Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20327-17

Telkast 10

Telkast 10 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: MSN Laboratories Limited - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19280-15

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn