S.C.ARENA GROUP S.A.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 5 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 5 loại
Europlin 25mg

Europlin 25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20472-17

Carbaro 200mg, tablets

Carbaro 200mg, tablets - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19895-16

Eurovir 200mg

Eurovir 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Kiến Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19896-16

Stalevo-5

Stalevo-5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Stallion Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19897-16

Euronida 4mg

Euronida 4mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.C.Arena Group S.A. - RU MA NI
Nhà đăng ký: Công ty CPDP An Đông - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18646-15

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn