KOLMAR PHARMA CO., LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 11 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 11 loại
Alfokid Syrup

Alfokid Syrup
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 20 túi x 5 ml
Nhà sản xuất: Kolmar Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20178-16

Bentarcin

Bentarcin
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-9283-05

Buloxdine

Buloxdine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 gói x 5 ml
Nhà sản xuất: Kolmar Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20787-17

Liverterder soft capsule

Liverterder soft capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20619-17

Terinale Vaginal Soft Capsule

Terinale Vaginal Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20535-17

Eupicom Soft Capsule

Eupicom Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-20086-16

Noinsel Soft Capsule

Noinsel Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Enter Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19644-16

Ganeurone

Ganeurone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-18652-15

Itracole capsule

Itracole capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-19333-15

Polyform

Polyform - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm DOHA - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-17897-14

Crasbel Soft Capsule

Crasbel Soft Capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 20 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Kolmar Pharma Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Saint Corporation - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-17582-13

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn