CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Tùng lộc thanh nhiệt tán

Tùng lộc thanh nhiệt tán
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26546-17

Tùng lộc chỉ tả

Tùng lộc chỉ tả
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 5 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26544-17

Tùng lộc bảo chi đan

Tùng lộc bảo chi đan
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26543-17

Thuốc cam Hàng Bạc gia truyền Tùng Lộc

Thuốc cam Hàng Bạc gia truyền Tùng Lộc
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x 8 gam
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27501-17

Thuốc cam tùng lộc

Thuốc cam tùng lộc - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32389-19

Tam thất putaleng

Tam thất putaleng - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 viên, 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-32388-19

Tùng lộc bổ thận hoàn

Tùng lộc bổ thận hoàn
Dạng bào chế: Viên hoàn cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 282 viên; hộp 1 lọ 141 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27502-17

Cordygan -NBD

Cordygan -NBD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ, Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29480-18

Tùng lộc điều kinh

Tùng lộc điều kinh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26545-17

Vị an nam bảo dược

Vị an nam bảo dược - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-27503-17

Mebi - NBD

Mebi - NBD - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc nước
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100 ml; hộp 1 lọ 120 ml
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-30828-18

Tùng lộc bảo chi đan

Tùng lộc bảo chi đan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 3 vỉ, 5 vỉ x 10 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1445-H12-10

Tùng lộc bổ thận hoàn

Tùng lộc bổ thận hoàn - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 1 lọ 24 gam, 48 gam viên hoàn cứng
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1446-H12-10

Tùng lộc thanh nhiệt tán

Tùng lộc thanh nhiệt tán - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: hộp 10 gói x 5 gam thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược Tùng Lộc II - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1447-H12-10

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn