ASIAN ENTERPRISES INC.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
Fleet Enema

Fleet Enema
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai dung tích 133ml
Nhà sản xuất: C.B. Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-9933-10

Fleet Enema

Fleet Enema
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 133ml
Nhà sản xuất: C.B Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-21175-18

Fleet enema for children

Fleet enema for children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 66ml
Nhà sản xuất: C.B Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-19781-16

Fleet Phospho-soda, Ginger-Lemon Flavored

Fleet Phospho-soda, Ginger-Lemon Flavored - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: C.B FIeet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-19002-15

Fleet Enema for Children

Fleet Enema for Children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thụt trực tràng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai dung tích 66ml
Nhà sản xuất: C.B. Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-9934-10

Fleet Phospho - Soda muối nhuận tràng đường uống, không mùi

Fleet Phospho - Soda muối nhuận tràng đường uống, không mùi - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 45ml
Nhà sản xuất: C.B. Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-4974-10

Fleet Phospho - Soda muối nhuận tràng đường uống, mùi gừng và chanh

Fleet Phospho - Soda muối nhuận tràng đường uống, mùi gừng và chanh - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 45ml
Nhà sản xuất: C.B. Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-4975-10

Vomisetron 2ml

Vomisetron 2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 2ml
Nhà sản xuất: Ciron Drugs & Pharmaceuticals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-9443-10

Fleet Pedia-Lax Liquid Stool Softener

Fleet Pedia-Lax Liquid Stool Softener - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 118ml
Nhà sản xuất: C.B. Fleet Company Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-12850-11

Vomisetron 4ml

Vomisetron 4ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 4 ml
Nhà sản xuất: Ciron Drugs & Pharmaceuticals (P)., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Asian Enterprises Inc. - MỸ
Số Đăng ký: VN-8433-09

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn