PT. MERCK TBK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Sangobion

Sangobion
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18562-14

Neurobion

Neurobion
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20021-16

Clarityne

Clarityne
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Bayer South East Asia Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-19796-16

Dolo-Neurobion

Dolo-Neurobion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-20189-16

Neurobion 5000

Neurobion 5000 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 ống 3ml; Hộp 4 vỉ x 5 ống 3ml
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-13271-11

Dolo-Neurobion

Dolo-Neurobion - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7268-08

Glimel

Glimel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7269-08

Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn