BAXTER S.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 10 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 10 loại
OliClinomel N4-550 E

OliClinomel N4-550 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn chứa dung dịch lipid, aminoacid, glucose: túi 1000ml (200+400+400); túi 1500ml (300+600+600)
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18815-15

OliClinomel N7-1000 E

OliClinomel N7-1000 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 3 ngăn chứa dung dịch lipid, aminoacid, glucose: túi 1000mI(200+40 0+400); túi 1500ml (300+600+600)
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18816-15

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 250ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18163-14

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch lipid truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi 100ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-18164-14

Paracetamol-Bivid

Paracetamol-Bivid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 100ml; hộp 20 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16186-13

OliClinomel N4-550 E

OliClinomel N4-550 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l Lipids 10%+ 0,4l Aminoacids 5,5% + 0,4l Glucose 20%; Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,3l Lipids 10% + 0,6l Aminoacids 5,5% + 0,6l Glucose 20%; Túi 2l có 3 ngăn: 0,4l Lipids 10% + 0,8l
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5003-10

OliClinomel N7-1000 E

OliClinomel N7-1000 E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền
Quy cách đóng gói: Túi 1l có 3 ngăn: 0,2l Lipids 20%+ 0,4l Aminoacids 10% + 0,4l Glucose 40%; Túi 1,5l có 3 ngăn: 0,3l Lipids 20% + 0,6l Aminoacids 10% + 0,6l Glucose 40%; Túi 2l có 3 ngăn: 0,4l Lipids 20% + 0,8l Am
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5004-10

Olimel N7E

Olimel N7E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi plastic 1000ml, 1500ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-646-17

Olimel N9E

Olimel N9E - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Túi plastic 1000, 1500ml, 2000ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-523-16

Clinoleic 20%

Clinoleic 20% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Nhũ tương để tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi 100ml, 250ml, 500ml
Nhà sản xuất: Baxter S.A - BỈ
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-6926-08

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn