HAUPT PHARMA MUNSTER GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Ridne-35

Ridne-35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-247-19

Arotan

Arotan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-19078-15

Gesdonyl

Gesdonyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-137-19

Gesdonyl

Gesdonyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stragen Pharma SA - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN3-138-19

Ridne-35

Ridne-35 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Hyphens Pharma Pte. Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN2-440-15

Anastrozol Azevedos

Anastrozol Azevedos - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần BT Việt Nam - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN1-715-12

Anastrozole Stada 1mg

Anastrozole Stada 1mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên hoặc hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stada Arzneimittel A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-89-13

Letrozole Stada 2.5mg

Letrozole Stada 2.5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Stada Arzneimittel A.G - ĐỨC
Số Đăng ký: VN2-90-13

Lumalia

Lumalia - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim - Cyproterone acetat 2,0mg; Ethinyle
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 21 viên
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Munster GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Pierre Fabre Medicament - PHÁP
Số Đăng ký: VN-5712-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn