LES LABORATOIRES SERVIER

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 69 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 69 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Daflon 500mg

Daflon 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22531-20

Implicor 25 mg/5 mg

Implicor 25 mg/5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-351-21

Implicor 25 mg/7.5 mg

Implicor 25 mg/7.5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-354-21

Implicor 50 mg/5 mg

Implicor 50 mg/5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-354-21

Implicor 50 mg/7.5 mg

Implicor 50 mg/7.5 mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN3-354-21

Prexanil 10mg

Prexanil 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22919-21

Prexanil 5mg

Prexanil 5mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22920-21

Prexanil Plus 5 mg/1.25mg

Prexanil Plus 5 mg/1.25mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30 viên
Nhà sản xuất: Servier (Ireland) Industries Ltd. - AI LEN
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22921-21

Daflon

Daflon
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; hộp 4 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15519-12

Diamicron MR 60mg

Diamicron MR 60mg
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20796-17

Vastarel MR

Vastarel MR
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng có biến đổi
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-17735-14

Diamicron MR

Diamicron MR
Dạng bào chế: Viên nén phóng thích có kiểm soát
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 30 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20549-17

Diamicron MR 60mg

Diamicron MR 60mg
Dạng bào chế: Viên nén giải phóng kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Số Đăng ký: VN-13764-11

Diamicron 80mg

Diamicron 80mg
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 20 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-15520-12

Arcalion 200

Arcalion 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Les Laboratoires Servier Industrie - PHÁP
Nhà đăng ký: Les Laboratoires Servier - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22426-19

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn