LABORATORIO FARMACEUTICO C.T.S.R.L

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 9 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 9 loại
Sciomir

Sciomir
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 ống 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-16109-13

Gluthion 600mg

Gluthion 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống bột 600mg và 10 ống dung môi 4ml hoặc hộp 1 ống bột 600mg và 1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-13982-11

Ceftriaxone ABC

Ceftriaxone ABC - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ +1 ống dung môi lidocain 35mg/3,5ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Tâm Đan - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20464-17

Abitrax

Abitrax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-16899-13

Chemacin

Chemacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-16436-13

Daytrix

Daytrix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 3,5ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-17223-13

Deltazime

Deltazime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột và dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 1g và 1 ống dung môi 3ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Lifepharma S.P.A - Ý
Số Đăng ký: VN-14728-12

Gluthion 600mg

Gluthion 600mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống bột 600mg và 10 ống dung môi 4ml hoặc hộp 1 ống bột 600mg và 1 ống dung môi 4ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore - Ý
Số Đăng ký: VN-13982-11

Daytrix

Daytrix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm Ceftriaxone 1g
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3,5ml
Nhà sản xuất: Laboratorio Farmaceutico C.T.s.r.l - Ý
Nhà đăng ký: Industria Terapeutica Splendore (Alfa Intes) - Ý
Số Đăng ký: VN-5610-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn