CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Abricotis

Abricotis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Probiotec Pharma Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-23069-22

NA Neurocard Plus

NA Neurocard Plus
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sphere Healthcare Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-18223-14

Lefrocix Injection

Lefrocix Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Ahn Gook Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16637-13

Twice-cef injection

Twice-cef injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 1g
Nhà sản xuất: Chunggei Pharm Co., Ltd. - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5082-10

Join-Flex

Join-Flex - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Probiotec Pharma Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-15791-12

Panzedin Inj.

Panzedin Inj. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Hankook Korus Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8011-09

Savitam

Savitam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm Cefoperazone 500mg, Sulbactam 500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Intermedic Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần ứng dụng & phát triển công nghệ y học Sao Việt - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5303-08

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn