EGIS PHARMA PUBLIC, LTD., CO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Cordaflex

Cordaflex
Dạng bào chế: Viên nén bao phim giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-14666-12

Halixol

Halixol
Dạng bào chế: Siro
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Ebewe Pharma G.m.b.H Nfg. Kg - ÁO
Số Đăng ký: VN-6144-08

Halixol

Halixol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN-4918-07

Halixol

Halixol
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-17427-13

Paxirasol

Paxirasol
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-15429-12

Kaldyum

Kaldyum
Dạng bào chế: Viên nang giải phóng chậm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50 viên; hộp 1 lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-15428-12

Egilok

Egilok
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-15892-12

Egitromb

Egitromb
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-15427-12

Delorin

Delorin
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-19467-15

Clostilbegyt

Clostilbegyt - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-12437-11

Erolin

Erolin
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên; hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-16747-13

Hotemin

Hotemin
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 5 ống
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-12438-11

Egilok

Egilok - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-18890-15

Egilok

Egilok
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 60 viên
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-18891-15

Lidocain 2% Adrenalin 0.001%

Lidocain 2% Adrenalin 0.001% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Nhà đăng ký: Egis Pharma Public, Ltd., Co - HUNG GA RY
Số Đăng ký: VN-17937-14

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn