CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 571 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 571 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Ameflu Expectorant

Ameflu Expectorant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai x 30ml; hộp 1 chai x 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35205-21

Cerepax 500

Cerepax 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 06 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34210-20

Lodimax 5

Lodimax 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-35448-21

Zentel

Zentel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 01 vỉ x 02 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: GlaxoSmithKline Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: GC-337-20

Zoloman 100

Zoloman 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 03 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-34211-20

Tydol 80

Tydol 80
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 12 gói x 1,5g
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29069-18

Infartan 75

Infartan 75
Dạng bào chế: Viên nén bac phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25233-16

Opezimin

Opezimin
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml; hộp 1 chai 60ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-22200-15

Opesinkast 10

Opesinkast 10
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-24245-16

Forcimax 70

Forcimax 70
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên; hộp 2 vỉ x 2 viên; nhãn kẹp 2 viên; nhãn kẹp 4 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-20784-14

Vedicard 6,25

Vedicard 6,25
Dạng bào chế: Viến nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-25250-16

Opeazitro 100mg

Opeazitro 100mg
Dạng bào chế: Thuốc bột pha uống
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-11096-10

Opeazitro 200

Opeazitro 200
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 3 gói x 2,5g
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26996-17

Lycalci

Lycalci
Dạng bào chế: Sirô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 30ml, 60ml; hộp 20 ống x 7,5ml
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-26991-17

Amedolfen 100

Amedolfen 100
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29055-18

Trang 1 /39
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn