LABORATOIRES THERAMEX

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Colposeptine

Colposeptine
Dạng bào chế: Viên nén đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-3670-07

Colposeptine

Colposeptine
Dạng bào chế: Viên nén đặt phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-15953-12

Colpotrophine

Colpotrophine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang đặt âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-18351-14

Colpotrophine

Colpotrophine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Kem bôi dựng trong phụ khoa
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 15 g
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-16304-13

Lutenyl

Lutenyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-16305-13

Colpotrophine

Colpotrophine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang đặt phụ khoa - 10mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-5633-08

Lutenyl

Lutenyl - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ PVC/PVDC-Alu x 10 viên
Nhà sản xuất: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Nhà đăng ký: Laboratoires Theramex - MÔ NA CÔ
Số Đăng ký: VN-4513-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn