CHOONGWAE PHARMA CORP

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 47 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 47 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Hepagold

Hepagold
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi polypropylen 250ml, Túi polypropylen 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-13096-11

Choongwaeevasol Injection

Choongwaeevasol Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Chai thuỷ tinh 500ml, chai thuỷ tinh 250ml, Túi Polypropylen 250ml, Túi Polypropylen 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-12401-11

Hes 6%

Hes 6% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Túi polypropylene 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-16147-13

5% Dextrose injection

5% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-50g/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1782-06

Amigold Injection

Amigold Injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 0 chai 250ml; chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8732-04

Amikacin

Amikacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-250mg/50ml
Quy cách đóng gói: Chai 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0295-06

Choongwae 10% Dextrose injection

Choongwae 10% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-100mg/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1783-06

Choongwae 20% Dextrose injection

Choongwae 20% Dextrose injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-200g/1000ml
Quy cách đóng gói: Chai 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1784-06

Choongwae cephradine

Choongwae cephradine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7643-03

Choongwae oxytocin 5IU injection

Choongwae oxytocin 5IU injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9017-04

Choongwae trizele

Choongwae trizele - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-500mg/100ml
Quy cách đóng gói: Chai 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-1786-06

Choongwaeevasol Inj

Choongwaeevasol Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Thùng 10 chai 250ml; 500ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-9530-05

Choongwaeprepenem

Choongwaeprepenem - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-0296-06

Spike

Spike - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6543-02

Trizele

Trizele - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 20 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Choongwae Pharma Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5781-01

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn