YUNG SHIN PHARM IND. CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
YSPCefixycin capsule 100mg

YSPCefixycin capsule 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yung Shin Pharm Ind. Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-1561-06

Cephanmycin capsule 500mg

Cephanmycin capsule 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yung Shin Pharm Ind. Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-8349-09

Soonmelt Film coated tablet 375mg

Soonmelt Film coated tablet 375mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yung Shin Pharm Ind. Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-8968-09

Soonmelt Film coated tablet 625mg

Soonmelt Film coated tablet 625mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yung Shin Pharm Ind. Co., Ltd - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: Y.S.P Industries (M) Sdn. Bhd - MA LAI XI A
Số Đăng ký: VN-8967-09

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn