BOUCHARA-RECORDATI

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Exomuc 200mg

Exomuc 200mg
Dạng bào chế: Cốm pha dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 Lọ
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-10366-05

Codenfan

Codenfan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Si rô
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-9210-04

Ery Children

Ery Children
Dạng bào chế: Thuốc cốm
Quy cách đóng gói: Hộp 24gói
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7502-03

Neo codion

Neo codion
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7503-03

Otofa

Otofa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Chai 10ml
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7504-03

Polydexa

Polydexa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ tai
Quy cách đóng gói: Lọ 10,5ml
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-7505-03

Tonicalcium Adults

Tonicalcium Adults - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0661-06

Tonicalcium Children

Tonicalcium Children - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 5ml
Nhà sản xuất: Bouchara-Recordati - PHÁP
Nhà đăng ký: Tedis S.A - PHÁP
Số Đăng ký: VN-0662-06

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn