WUHAN GRAND PHARM GOUP CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 90 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 90 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Pilixitam

Pilixitam
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 20ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16544-13

Growpone 10%

Growpone 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16410-13

Apotel

Apotel
Dạng bào chế: dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 3 ống
Nhà sản xuất: Uni-Pharma Kleon Tsetis Pharmaceutical Laboratories S.A. - HY LẠP
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-15157-12

Dazunim

Dazunim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng chứa pellet bao tan trong ruột
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: CTCBIO Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-13918-11

Acid Alendronic Farmoz

Acid Alendronic Farmoz - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: West Pharma-Producoes de Especialidades Farmaceuticas, S.A (Fab) - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16414-13

Cefotaxime sodium for Inj

Cefotaxime sodium for Inj - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 5ml
Nhà sản xuất: Shandong Reyoung Pharm Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16413-13

Diraxib capsule

Diraxib capsule - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; lọ 100 viên
Nhà sản xuất: Schnell Biopharmaceuticals, Inc - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16928-13

Draopha fort Eye Drops

Draopha fort Eye Drops - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 5ml
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16545-13

Eretab

Eretab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Hutecs Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16547-13

Farmazoline

Farmazoline - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mũi
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Farmak JSC - U CRAI NA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16543-13

Florido

Florido - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Mỡ tra mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 3,5g
Nhà sản xuất: Hanlim Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16411-13

Harbin Ampicillin

Harbin Ampicillin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ hoặc 50 lọ
Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General pharm factory - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16546-13

Harzime

Harzime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5ml
Nhà sản xuất: Harbin Pharmaceutical Group Bioengineering Co., Ltd. - TRUNG QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16926-13

Herculpide

Herculpide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x7 viên
Nhà sản xuất: Farmalabor-Produtos Farmacêuticos, S.A - BỒ ĐÀO NHA
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-17174-13

Kononaz Tab.

Kononaz Tab. - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Korea Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Wuhan Grand Pharm Goup Co., Ltd - TRUNG QUỐC
Số Đăng ký: VN-16548-13

Trang 1 /6
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn