WELFIDE KOREA CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 7 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 7 loại
Calcicreen

Calcicreen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Green Cross Vaccine Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6873-02

Loprofen

Loprofen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Green Cross Vaccine Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7372-03

Menocal

Menocal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 1ml
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Green Cross Vaccine Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7667-03

Nockwoo Acyclovir

Nockwoo Acyclovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8533-04

Nockwoo Cefaclor

Nockwoo Cefaclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Green Cross Vaccine Corp - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-7137-02

NockwooOxacin

NockwooOxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8679-04

Loprofen

Loprofen  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Welfide Korea Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Berna Biotech Korea Corp. - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6935-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn