VITAL HEALTHCARE PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 3 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 3 loại
Ciprofloxacin

Ciprofloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Vital Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Châu Âu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7638-03

Norfloxacin

Norfloxacin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Vital Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Châu Âu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7830-03

Tobramycin

Tobramycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Vital Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại đầu tư và phát triển Châu Âu - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7639-03

Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn