SUDO PHARM IND CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 12 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 12 loại
Bio clean

Bio clean - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5653-01

Dongkoo Cefaclor

Dongkoo Cefaclor - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-8003-03

Dongkoo Roxithromycin

Dongkoo Roxithromycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6407-02

Eko

Eko - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6166-02

Hespa

Hespa - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 túi x 10 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Dongkoo Pharm Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-6054-01

Jet Pank Tab

Jet Pank Tab - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên; chai 100 viên
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm & vật tư Y tế Phú Yên (PYMEPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-7805-03

Lactomin

Lactomin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Rexgene Biotech Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5654-01

Lactomin Plus 300mg

Lactomin Plus 300mg
Dạng bào chế: Thuốc bột uống
Quy cách đóng gói: Hộp 30 Lọ
Nhà sản xuất: Rexgene Biotech Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Số Đăng ký: VN-5655-01

Laricetin

Laricetin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6167-02

Sudo Acyclovir

Sudo Acyclovir - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc mỡ
Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp 5g
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Bình Nguyên - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6168-02

Sunotax

Sunotax - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm & vật tư Y tế Phú Yên (PYMEPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8066-04

Sutacefin

Sutacefin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Sudo Pharm Ind Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty Dược phẩm & vật tư Y tế Phú Yên (PYMEPHARCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-8067-04

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn