STRIDES ARCOLAB., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 101 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Arconate

Arconate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên; 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16577-13

Padurone

Padurone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Ascent Pharmahealth Ltd - ÚC
Số Đăng ký: VN-16124-13

Amolic

Amolic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10351-05

Amolic

Amolic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ+1 ống nước cất 10ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10352-05

Arconate

Arconate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang mềm-400IU
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 15 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-1537-06

Azithrin 250

Azithrin 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-10353-05

Betazidim

Betazidim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ bột+10ml dung dịch dung môi
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7005-02

Cefotaxime for injection

Cefotaxime for injection - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ thuốc+1 ống dung môi pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-8299-04

Celltriaxone

Celltriaxone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-1000mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0636-06

Celovan

Celovan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha tiêm-Vancomycin 500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2502-06

Cemalic

Cemalic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-150mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-0637-06

Centadime

Centadime - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-9203-04

Chloramphenicol sodium succinate

Chloramphenicol sodium succinate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 Lọ
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6052-01

Claritron

Claritron - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-7495-03

Clintaxin

Clintaxin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm 600mg/4ml Clindamycin
Quy cách đóng gói: Hộp 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Strides Arcolab., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-2503-06

Trang 1 /7
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn