SILOM MEDICAL CO., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 6 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 6 loại
Allersil

Allersil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6006-01

Mucine

Mucine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6007-01

Opsil A

Opsil A - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6009-01

Opsil Tears

Opsil Tears - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6008-01

Terbosil

Terbosil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Xi rô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 60ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6010-01

Xanalin

Xanalin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Silom Medical Co., Ltd - THÁI LAN
Nhà đăng ký: S.I.A. (Tenamyd Canada)., Ltd - CA NA DA
Số Đăng ký: VN-6011-01

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn