PHARMACTION MANUFACTURING PTY., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
PM Branin

PM Branin
Dạng bào chế: Viên nang-3g
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Thái - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2213-06

Aussamin

Aussamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Tân Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-20995-18

AB Glucosamine

AB Glucosamine - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Thắng Lợi - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0812-06

Aussamin

Aussamin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Tân Đức - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1262-06

Meticglucotin

Meticglucotin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 60 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Đại Bắc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2170-06

PM Cartisak

PM Cartisak - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Phương Linh - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0855-06

PM Joint-Aid

PM Joint-Aid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Việt Nam (CPV) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1170-06

PM Joint-Care

PM Joint-Care - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: Pharmaction Manufacturing Pty., Ltd - ÚC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Quang Thái - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0808-06

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn