NOVEN PHARM INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 4 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 4 loại
Vivelle dot

Vivelle dot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán thẩm thấu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 8 miếng
Nhà sản xuất: Noven Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6968-02

Vivelle dot

Vivelle dot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán thẩm thấu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 8 miếng
Nhà sản xuất: Noven Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6969-02

Vivelle dot

Vivelle dot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán thẩm thấu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 8 miếng
Nhà sản xuất: Noven Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6970-02

Vivelle dot

Vivelle dot - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Miếng dán thẩm thấu qua da
Quy cách đóng gói: Hộp 8 miếng
Nhà sản xuất: Noven Pharm Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Novartis AG - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6971-02

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn