BAXTER ONCOLOGY GMBH

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Endoxan

Endoxan
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3385-07

Endoxan

Endoxan
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3384-07

Uromitexan

Uromitexan
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 15 ống 4ml
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-20658-17

Yondelis

Yondelis - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-15476-12

Cetrotide

Cetrotide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 7 khay, mỗi khay chứa 1 lọ bột + 1 ống dung môi 1 ml
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-16831-13

Endoxan

Endoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16581-13

Endoxan

Endoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-16582-13

Holoxan

Holoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9269-05

Holoxan

Holoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8897-04

Holoxan

Holoxan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9945-10

Uromitexan

Uromitexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Baxter Healthcare (ASIA) Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-8898-04

Vidaza (Đóng gói bởi: Catalent UK Packaging Ltd., địa chỉ: Sedge Close, Headway, Great Oakley, Corby, Northamptonshire, NN18 8HS, United Kingdom)

Vidaza - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Invida (Singapore) Private Limited - XING GA PO
Số Đăng ký: VN1-752-12

Cetrotide

Cetrotide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung dịch dung môi 3ml
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6133-08

Cetrotide

Cetrotide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm - 0,25mg Cetrorelix
Quy cách đóng gói: Hộp 7 khay x 1 lọ + 1 ống dung môi 1 ml
Nhà sản xuất: Baxter Oncology GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Diethelm & Co., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-6134-08

Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn