MERCK K.G.A.A

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 69 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 69 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Terpine Gonnon

Terpine Gonnon - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm SaVi - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: GC-338-20

Erbitux

Erbitux - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: IDS Manufacturing Sdn. Sbd. - MA LAI XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN1-252-10

Gonal-f®

Gonal-f® - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm pha sẵn trong bút
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống (cartridge) chứa trong 1 bút có sẵn dung dịch tiêm và 8 kim để dùng với bút tiêm
Nhà sản xuất: Merck Serono S.p.A. - Ý
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: QLSP-891-15

Gonal-f®

Gonal-f® - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột và dung môi pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 ống tiêm chứa 1 ml dung môi pha tiêm
Nhà sản xuất: Merck Serono S.p.A. - Ý
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: QLSP-890-15

Crinone

Crinone
Dạng bào chế: Gel dùng đường âm đạo
Quy cách đóng gói: Hộp 15 ống tra thuốc
Nhà sản xuất: Fleet Laboratories., Ltd - ANH
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18937-15

Levothyrox

Levothyrox
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17749-14

Levothyrox

Levothyrox
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-17750-14

Thyrozol 5mg

Thyrozol 5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-15090-12

Lodoz 5mg/6,25mg

Lodoz 5mg/6,25mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck Sante S.A.S Manufacturing Site of Semoy - PHÁP
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-8796-04

Thyrozol 5mg

Thyrozol 5mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21907-19

Thyrozol 10mg

Thyrozol 10mg
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21906-19

Cetrotide

Cetrotide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 7 khay, mỗi khay chứa: 1 lọ bột để pha dung dịch tiêm, 1 ống tiêm chứa 1 ml dung môi, 1 kim
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck Export GmbH - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-21905-19

Neurobion

Neurobion
Dạng bào chế: Viên bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: PT Merck Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-7750-09

Sangobion

Sangobion
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: PT. Merck TbK - IN ĐÔ NÊ XI A
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18562-14

Concor Cor

Concor Cor
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Nhà đăng ký: Merck K.G.A.A - ĐỨC
Số Đăng ký: VN-18023-14

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn