MERCK & CO. INC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 8 loại
Arcoxia 30mg

Arcoxia 30mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-10411-10

Crixivan

Crixivan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (I.A) Corp - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-9143-04

Tienam

Tienam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm-500mg/500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (I.A) Corp - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-1428-06

Tienam

Tienam - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (I.A) Corp - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5550-01

Arcoxia 120mg (đóng gói Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd. (Australia)

Arcoxia 120mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ, 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-10410-10

Arcoxia 60mg (đóng gói Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd. (Australia)

Arcoxia 60mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-10412-10

Arcoxia 90mg (đóng gói Merck Sharp & Dohme (Australia) Pty. Ltd. (Australia)

Arcoxia 90mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (Asia) Ltd. - HỒNG KÔNG
Số Đăng ký: VN-10413-10

Singulair

Singulair - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Cốm uống-4mg Montelukast
Quy cách đóng gói: Hộp 7 gói, 28 gói
Nhà sản xuất: Merck & Co. Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Merck Sharp & Dohme (I.A) Corp - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-3098-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn