M.S CLESSTRA HEALTHCARE PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 14 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 14 loại
Fuximcef

Fuximcef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-125mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0228-06

Mifixal 100

Mifixal 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0229-06

Mifixal 200

Mifixal 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0230-06

Mifixal Sachet

Mifixal Sachet - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống 100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói
Nhà sản xuất: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Trịnh Trần - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0231-06

Clestazim

Clestazim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6092-08

Decoful

Decoful - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6095-08

Mopalic

Mopalic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ 2ml
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6096-08

Panotox

Panotox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm 40mg Pantoprazole
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi 10ml
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6097-08

Paretoc-Kit

Paretoc-Kit - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế:
Quy cách đóng gói: Hộp to x 7 hộp nhỏ x 1 vỉ x 2 viên Rabeprazole + 2 viên Tinidazole + 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6098-08

Pavacid

Pavacid - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén 20mg Rabeprazole; 500mg Tinidazole; 250mg
Quy cách đóng gói: Hộp to chứa 7 hộp nhỏ, hộp nhỏ chứa 2 viên Pantoprazole, 2 viên Tinidazole và 2 viên Clarithromycin
Nhà sản xuất: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6099-08

Pepnic

Pepnic - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Yeva Therapeutics Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6100-08

Samgrel

Samgrel - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6093-08

Zexif 100

Zexif 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6094-08

Omestra

Omestra - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: M.S Clesstra Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: S.R.S Pharma Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-4090-07

Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn