LABORATOIRE AGUETTANT

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 35 loại thuốc
Tìm trong
Tìm thấy: 35 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Adrenaline aguettant 0.1mg/ml

Adrenaline aguettant 0.1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm trong bơm tiêm đóng sẵn
Quy cách đóng gói: Hộp 10 bơm tiêm đóng sẵn
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22425-19

Folinate de calcium Aguettant 100mg

Folinate de calcium Aguettant 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai
Nhà sản xuất: Sirton Pharmaceuticals S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22264-19

Levetiracetam Aguettant100 mg/ml

Levetiracetam Aguettant100 mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống X 5 ml
Nhà sản xuất: Haupt Pharma Wulfing GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22263-19

Folinate de calcium Aguettant 50mg

Folinate de calcium Aguettant 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai
Nhà sản xuất: Sirton Pharmaceuticals S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22218-19

Phenylalpha 50 micrograms/ml

Phenylalpha 50 micrograms/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22162-19

Sodium Valproate Aguettant

Sodium Valproate Aguettant - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-22163-19

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 12 bơm tiêm đóng sẵn x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-21892-19

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml

Ephedrine Aguetant 30mg/10ml
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20793-17

Amiodarone Aguettant 50mg/ml

Amiodarone Aguettant 50mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống 3ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-12547-11

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm tủy sống
Quy cách đóng gói: Hộp 20 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-18612-15

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml

Bupivacaine Aguettant 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 20ml
Nhà sản xuất: Delpharm Tours - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19692-16

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml

Nicardipine Aguettant 10mg/10ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 10 ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19999-16

Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml

Noradrenaline Base Aguettant 1mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để tiêm hoặc tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 5 ống x 4ml
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-20000-16

Ephedrine Aguettant 30mg/ml

Ephedrine Aguettant 30mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-19221-15

Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml

Potassium Chloride Proamp 0,10g/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 50 ống PP
Nhà sản xuất: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Nhà đăng ký: Laboratoire Aguettant - PHÁP
Số Đăng ký: VN-16303-13

Trang 1 /3
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn