GLENMARK PHARM., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 186 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 12 loại
Paclihope

Paclihope - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Glenmark Generics S.A
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-485-16

Oxuba

Oxuba - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Glenmark Generics S.A
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-484-16

Docehope 80mg/2ml

Docehope 80mg/2ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ dung dịch đậm đặc 2ml và 1 lọ dung môi 6ml
Nhà sản xuất: Glenmark Generics S.A
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-233-19

Paclihope

Paclihope
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Glenmark Generics Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21864-19

Gemhope

Gemhope - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Glenmark Generics Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-124-19

Docehope 20mg/0,5ml

Docehope 20mg/0,5ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ dung dịch đậm đặc 0,5ml và 1 lọ dung môi 1,5ml
Nhà sản xuất: Glenmark Generics Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-62-18

Carboplatino servycal 150

Carboplatino servycal 150 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-097-08

Carboplatino servycal 450

Carboplatino servycal 450 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-098-08

Irinotecan servycal

Irinotecan servycal  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-102-08

Irinotecan servycal

Irinotecan servycal  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-101-08

Oxaliplatino servycal 100

Oxaliplatino servycal 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-103-08

Oxaliplatino servycal 50

Oxaliplatino servycal 50 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Laboratorios IMA S.A.I.C. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: Glenmark Pharm., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN1-104-08

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn