F.HOFFMANN-LA ROCHE., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 224 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 75 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Mabthera

Mabthera - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ x 11,7ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-H02-1072-17

Herceptin®

Herceptin®
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ chứa 150 mg trastuzumab
Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-894-15

Herceptin

Herceptin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột và 1 lọ 20 ml dung dịch pha tiêm
Nhà sản xuất: Genentech Inc. - MỸ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-866-15

NEULASHM

NEULASHM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bơm tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm 0,6ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-865-15

Pegasys

Pegasys
Dạng bào chế: thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-864-15

Pegasys

Pegasys
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn x 0,5ml
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-5537-08

Herceptin

Herceptin
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-867-15

Pegasys

Pegasys
Dạng bào chế: thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn
Nhà sản xuất: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: QLSP-863-15

Herceptin

Herceptin
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Roche Diagnostics GmbH - ĐỨC
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-10292-10

Tarceva

Tarceva
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-17940-14

Xeloda

Xeloda
Dạng bào chế: viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Productos Roche S.A.de C.V - MÊ HI CÔ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-604-12

Tarceva

Tarceva - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN1-725-12

Cellcept

Cellcept
Dạng bào chế: Viên nén-500mg
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-0343-06

Tarceva

Tarceva
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Roche S.P.A - Ý
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN2-174-13

Tarceva

Tarceva
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Schwarz Pharma manufacturing Inc. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: F.Hoffmann-La Roche., Ltd - THỤY SĨ
Số Đăng ký: VN-12446-11

Trang 1 /5
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2024  Thuocbietduoc.com.vn