SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 137 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 25 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Gliotem 5

Gliotem 5 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN2-493-16

Caxeta 500

Caxeta 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VN2-492-16

Chemodox

Chemodox - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Hỗn dịch liposome tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-21967-19

Sundocetaxel 20

Sundocetaxel 20 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-132-19

Sundocetaxel 80

Sundocetaxel 80 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-133-19

Bortesun

Bortesun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha dịch truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 3ml
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-66-18

Sunpexitaz 500

Sunpexitaz 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-65-18

Letrozsun

Letrozsun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20632-17

Sunzobone

Sunzobone - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-20865-17

Sungemtaz 1g

Sungemtaz 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19532-15

Sungerataz 200mg

Sungerataz 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô để pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-19533-15

Anabrez

Anabrez - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-587-17

Androblok

Androblok - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-99-18

Geme TTY

Geme TTY - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30ml
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN3-100-18

Letrozsun

Letrozsun - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 14 viên
Nhà sản xuất: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Sun Pharmaceutical Industries Ltd. - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN2-23-13

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn