CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ÁO

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 31 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 19 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Methotrexat ''Ebewe''

Methotrexat
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 50 viên
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-6857-02

Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults
Dạng bào chế: Viên nang-7mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2315-06

Broncho-vaxom Adult

Broncho-vaxom Adult
Dạng bào chế: Viên nang chứa bột đông khô 40 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ 10 viên nang
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2316-06

Broncho-Vaxom Children

Broncho-Vaxom Children
Dạng bào chế: Viên nang chứa bột đông khô 20 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: OM Pharma - THỤY SĨ
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-2315-06

5 Fluorouracil 'Ebewe'

5 Fluorouracil
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 5ml; 10ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-6850-02

Methotrexat ''Ebewe''

Methotrexat
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 10mg/ 1ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 1ml;Hộp 1 Lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-7858-03

Alexan

Alexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-20mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-1822-06

Tamoxifen Ebewe

Tamoxifen Ebewe
Dạng bào chế: Viên nén 10 mg
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-6559-02

Alexan

Alexan - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền-50mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 10ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-1823-06

Tamoxifen Ebewe

Tamoxifen Ebewe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-6558-02

Paclitaxel Ebewe

Paclitaxel Ebewe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền-6mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 5ml; 16,7ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-0332-06

Epirubicin Ebewe

Epirubicin Ebewe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml; 25ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-0331-06

Carboplatin 'Ebewe'

Carboplatin
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml, hộp 1 lọ 15ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-4413-07

Cisplatin 'Ebewe'

Cisplatin
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 20ml; hộp 1 lọ 100ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-3970-07

Fluorouracil 'Ebewe'

Fluorouracil
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Nhà đăng ký: Ebewe Arzneimittel GmbH - ÁO
Số Đăng ký: VN-4412-07

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2023  Thuocbietduoc.com.vn