PT KALBE FARMA TBK

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 71 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 18 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Vnastrole

Vnastrole - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Pei Li Pharmaceutical Ind. Co., Ltd. - ĐÀI LOAN (TQ)
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-20073-16

Kalbezar 1000mg

Kalbezar 1000mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19319-15

Kalbezar 200mg

Kalbezar 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19320-15

Zomekal

Zomekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để pha thuốc tiêm truyền
Quy cách đóng gói:
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-19521-15

Paxus

Paxus - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml (30mg)
Nhà sản xuất: Samyang Genex Corporation Daejeon Plant - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-11279-10

Paxus

Paxus  - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 16,7ml (100mg Paclitaxel)
Nhà sản xuất: Samyang Genex Corporation Daejeon Plant - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-11278-10

Paxus PM (nsx2: Samyang Corporation, Korea)

Paxus PM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 100mg
Nhà sản xuất: Myung-In Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-11277-10

Paxus PM (nsx2: Samyang Corporation, Korea)

Paxus PM - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 30mg
Nhà sản xuất: Myung-In Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-11276-10

Doxekal

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc để pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml + 1 lọ dung môi 1,5ml
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-6268-08

Doxekal

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm đậm đặc
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml + 1 lọ dung môi 6ml
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN1-115-08

Oxaplat

Oxaplat - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột đông khô pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-6269-08

Doxekal (đóng gói: PT. Kalbe Farma TBK, Indonesia)

Doxekal - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ thuốc tiêm đậm đặc + 1 lọ dung môi
Nhà sản xuất: Eriochem S.A. - ÁC HEN TI NA
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-9813-10

Epirubicin Kalbe 10mg

Epirubicin Kalbe 10mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 5ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-0976-06

Epirubicin Kalbe 50mg

Epirubicin Kalbe 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm-2mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 25ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-0977-06

Methotrexate Kalbe

Methotrexate Kalbe - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm-25mg/ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 2ml
Nhà sản xuất: Boryung Pharmaceutical Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: PT Kalbe Farma Tbk - IN ĐÔ NÊ XI A
Số Đăng ký: VN-0561-06

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2019  Thuocbietduoc.com.vn