PHARMACIA & UPJOHN (PERTH)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 8 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 7 loại
Carboplatin

Carboplatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml; 15ml; 45ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5950-01

Cisplatin

Cisplatin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ x 10ml;Hộp 1 Lọ x 50ml; 100ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5951-01

Doxorubicin Hydrochloride

Doxorubicin Hydrochloride - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 5ml; 10ml; 25ml; 50ml;Hộp 10 Lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5952-01

Etoposide

Etoposide - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ; 10 Lọ x 5ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5953-01

Methotrexate

Methotrexate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 2ml; 20ml;Hộp 5 Lọ x 2ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5954-01

Methotrexate

Methotrexate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 Lọ 10ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5955-01

Vincristine Sulfate

Vincristine Sulfate - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 5 Lọ x 1ml
Nhà sản xuất: Pharmacia & UpJohn (Perth) - ÚC
Nhà đăng ký: Pharmacia Singapore Pte., Ltd - XING GA PO
Số Đăng ký: VN-5956-01

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn