JANSSEN-CILAG., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 193 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch: 20 loại
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Velcade

Velcade - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: BSP Pharmaceutical s S.r.l. - Ý
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-486-16

Stelara

Stelara
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,5ml
Nhà sản xuất: Baxter AG - ÁO
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: QLSP-H02984-16

Dacogen

Dacogen - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch đậm đặc để pha dung dịch truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pharmachemie B.V - HÀ LAN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-125-19

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16290-13

Imbruvica

Imbruvica
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 90 viên, 120 viên
Nhà sản xuất: Catalent CTS, LLC - MỸ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN3-44-18

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16291-13

Advagraf

Advagraf
Dạng bào chế: Viên nang cứng phóng thích kéo dài
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-16498-13

Zytiga

Zytiga - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN2-147-13

Velcade

Velcade - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-12515-11

Caelyx

Caelyx - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10ml
Nhà sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14212-11

Caelyx

Caelyx - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch đậm đặc pha tiêm truyền tĩnh mạch
Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống 10ml
Nhà sản xuất: Ben Venue Labs., Inc - MỸ
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14212-11

Zytiga

Zytiga - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 120 viên
Nhà sản xuất: Patheon Inc - CA NA DA
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-19678-16

Velcade

Velcade - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ
Nhà sản xuất: Pierre Fabre Medicament production - PHÁP
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-20177-16

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14708-12

Prograf

Prograf - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Astellas Ireland Co., Ltd - AI LEN
Nhà đăng ký: Janssen-Cilag., Ltd - THÁI LAN
Số Đăng ký: VN-14709-12

Trang 1 /2
Trang:  
1 - 2
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn