CUREMED HEALTHCARE PVT., LTD

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 31 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 12 loại
Cefixime 100

Cefixime 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Họp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0175-06

Cefixime 200

Cefixime 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Đồng Tâm - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-0791-06

Cefuroxime Axetil

Cefuroxime Axetil - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-50mg Cefuroxim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2138-06

Clindamycin

Clindamycin - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-300mg Clindamycin
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-1644-06

Cerecefix 100

Cerecefix 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống
Quy cách đóng gói: Hộp giấy 25 gói x 1g
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: XL Laboratories Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Số Đăng ký: VN-6356-08

Azi-cure

Azi-cure - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2681-07

Azoact

Azoact - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng-250mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2682-07

Curecef

Curecef - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng-300mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ nhôm x 4 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2683-07

Curecefix

Curecefix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha nhũ dịch uống-50mg
Quy cách đóng gói: Hộp 25 gói x 1g
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2684-07

Curecefix

Curecefix - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-100mg
Quy cách đóng gói: Vỉ nhôm 4 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2685-07

Curecefix-200

Curecefix-200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim-200mg
Quy cách đóng gói: Vỉ 4 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2686-07

Curecefix-DT

Curecefix-DT - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén hòa tan-100mg
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Curemed Healthcare Pvt., Ltd - ẤN ĐỘ
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long (PHARIMEXCO) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2687-07

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn