CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM OPV

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 307 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 54 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Askaben 200mg

Askaben 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 2 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0193-06

Askaben 400mg

Askaben 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0194-06

Azicrom 250

Azicrom 250 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2208-06

Cifomed 500

Cifomed 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên; hộp 1 chai 100 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2212-06

Cromazin-100mg

Cromazin-100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 6 gói thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2213-06

Cromazin-200mg

Cromazin-200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 3 gói thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2214-06

Ebnax 400mg

Ebnax 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 1 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0649-06

Hivodax 100mg

Hivodax 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 4 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4565-05

Hivodax 200mg

Hivodax 200mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nhai
Quy cách đóng gói: Hộp 6 vỉ x 4 viên nhai
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4566-05

Hivuladin 100mg

Hivuladin 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-1073-06

Indivula 400mg

Indivula 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-4567-05

Macrolacin 250 250mg

Macrolacin 250 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3574-05

Macrolacin 500 500mg

Macrolacin 500 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNB-3575-05

Moflox 400mg

Moflox 400mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 5 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-0653-06

Neuprolox 500

Neuprolox 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén dài bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên nén dài bao phim
Nhà sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm OPV - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-2217-06

Trang 1 /4
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2022  Thuocbietduoc.com.vn