CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG PHÚC

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 19 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 10 loại
Zalilova

Zalilova - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-16692-13

Alcep

Alcep - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Alpha Pharma Co., Ltd - HÀN QUỐC
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-6148-02

Zalilova 200

Zalilova 200 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 4 viên
Nhà sản xuất: Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-5340-08

Caira

Caira - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 12 viên
Nhà sản xuất: M.S Bosch Pharma Pvt., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3901-07

Eskaxim-Powder

Eskaxim-Powder - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-100mg/5ml
Quy cách đóng gói: Chai chứa 1g để pha 50ml
Nhà sản xuất: M.S Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3515-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3518-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén-200mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3519-07

Rovanten

Rovanten - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch-40mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 50ml
Nhà sản xuất: Opsonin Pharma., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3520-07

Septavidone suspension

Septavidone suspension - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha hỗn dịch uống-40mg Cefpodoxime/5ml
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ để pha 50ml
Nhà sản xuất: M.S Popurla Chemical Works (Pvt)., Ltd - PA KÍT XTAN
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-2757-07

Zalilova 100

Zalilova 100 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang-100mg Cefpodoxime
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ nhôm x 4 viên nang
Nhà sản xuất: M.S Eskayef Bangladesh., Ltd - BĂNG LA ĐÉT
Nhà đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm Hồng Phúc - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VN-3516-07

Copyright © 2020  Thuocbietduoc.com.vn