CÔNG TY DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ LONG AN

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 101 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 13 loại
Mebendazol 100mg

Mebendazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 6 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1303-h12-06

Mebendazol 100mg

Mebendazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: hộp 1 vỉ x 6 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1349-H12-06

Mebendazol 500mg

Mebendazol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1 gói 1 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0112-02

Metronidazol 250mg

Metronidazol 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10v, hộp 1chai 100v bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0113-02

Niacin 500

Niacin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3972-01

Rodazol

Rodazol - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3053-00

Spiramycin 0,75 triệuUI

Spiramycin 0,75 triệuUI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc bột
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói x 5g thuốc bột
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3049-00

Spiramycin 3 triệu UI

Spiramycin 3 triệu UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: chai 20 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3054-00

sulfaguanidin 500mg

sulfaguanidin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 60 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1242-h12-05

Sulfaguanidin 500mg

Sulfaguanidin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang có toa
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, chai 100 viên nang có toa
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3532-00

Vaco Trim

Vaco Trim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên bao phim, chai 100 viên bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3055-00

Vaco Trim

Vaco Trim - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim, chai 100 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3307-00

Vaco Trim 480

Vaco Trim 480 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10v, hộp 1chai 100v nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty Dược vật tư Y tế Long An - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-0328-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn