CÔNG TY DƯỢC & TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 603 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 172 loại
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Colirex 3 MIU

Colirex 3 MIU
Dạng bào chế: Thuốc bột đông khô pha dung dịch tiêm, tiêm truyền, phun khí dung
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi Natri clorid 0,9% 5ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty cổ phần Sundial Pharma - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-29376-18

Bicebid 200

Bicebid 200
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-10080-10

Gentamicin 40mg/ml

Gentamicin 40mg/ml
Dạng bào chế: Dung dịch thuốc tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 10 ống x 1ml dd thuốc tiêm
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-1651-04

Amikacin 500

Amikacin 500 - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Thùng 48 chai x 100ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33718-19

Bidicarlin 3,2g

Bidicarlin 3,2g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33722-19

Bidicolis 2 MIU

Bidicolis 2 MIU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống NaCl 0,9% 5ml; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33723-19

Bidicolis 4,5MIU

Bidicolis 4,5MIU - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Thuốc tiêm bột đông khô
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 2ml; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33724-19

Bidigentil 10%

Bidigentil 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1,5, 10, 50 ống x 1,5ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33725-19

Bidigentil 10%

Bidigentil 10% - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1,5, 10, 50 ống x 1ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33726-19

Bidilocef 1g

Bidilocef 1g - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Bột pha tiêm
Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ + 1 ống dung môi pha tiêm 10ml; hộp 10 lọ
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33727-19

Bivelox I.V 5mg/ml

Bivelox I.V 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 50ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33728-19

Bivelox I.V 5mg/ml

Bivelox I.V 5mg/ml - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Dung dịch tiêm truyền
Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 100ml
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-33729-19

Bicebid 100

Bicebid 100
Dạng bào chế: Thuốc bột pha hỗn dịch
Quy cách đóng gói: Hộp 20 gói, hộ 12 gói
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28221-17

Augbidil 625

Augbidil 625
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 7 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Số Đăng ký: VD-28220-17

Biceflexin 500

Biceflexin 500
Dạng bào chế: Viên nang cứng
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên. Lọ 100 viên. Lọ 200 viên
Nhà sản xuất: Công ty Dược & trang thiết bị Y tế Bình Định (BIDIPHAR) - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VD-19841-13

Trang 1 /12
Trang:  
1 - 2 - 3
« Trang trước · Trang tiếp»
Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn