CÔNG TY ĐẦU TƯ MIỀN ÐÔNG (XNDP 30)-BỘ QUỐC PHÒNG

Danh mục Thuocbietduoc.com.vn Sản phẩm Giới thiệu Liên hệ
Estore có : 74 loại thuốc
Tìm trong
Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm: 11 loại
Artesunat 50mg

Artesunat 50mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 12 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V933-H12-05

Ciprofloxacin 500mg

Ciprofloxacin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao phim
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V934-H12-05

Dinesap

Dinesap - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 4 vỉ x 25 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1370-H12-06

Flizol 250mg

Flizol 250mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên, chai 1000 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V1-H12-05

Mebendazol 100mg

Mebendazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3212-00

Mebendazol 100mg

Mebendazol 100mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai hình con gấu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 vỉ x 6 viên nén nhai hình con gấu
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3922-01

Mebendazol 500mg

Mebendazol 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén nhai hình con gấu
Quy cách đóng gói: Hộp 1 viên nén nhai hình con gấu
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-3923-01

Nystatin 500.000UI

Nystatin 500.000UI - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 8 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V385-H12-05

Sapmizol blue

Sapmizol blue - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén bao đường
Quy cách đóng gói: Hộp 5 vỉ 10 viên nén bao đường
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4275-01

Sulfaguanidin 500mg

Sulfaguanidin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nén
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nén
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: V2-H12-05

Sulfaguanidin 500mg

Sulfaguanidin 500mg - đang cập nhật ảnh
Dạng bào chế: Viên nang
Quy cách đóng gói: Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1chai 100 viên nang
Nhà sản xuất: Công ty đầu tư Miền Ðông (XNDP 30)-Bộ Quốc Phòng - VIỆT NAM
Nhà đăng ký:
Số Đăng ký: VNA-4877-02

Copyright © 2021  Thuocbietduoc.com.vn